español · català
cursos i formació
MINERIA
Cursos de formació i qualificació per a l'obtenció de carnets:
 • Cartilles d'artiller
 • Conductors de maquinària pesant (pales, jumbos, perforadores, camions, rossadores, etc.)
 • Conductors de maquinària mòbil (transport de personal, etc.)
 • Plataformes elevadores
 • Carretilles transportadores
 • Electricistes miners
 • Electro-mecànics de manteniment
 • Vigilants
 • I altres
Cursos de formació professional en activitats d'exterior, d'interior i establiments de benefici en els cicles formatius d'acord amb la ITC 02.1.02, segons l'Ordre 1316/2008 de 7 de maig:

 • Tècnics titulats
 • Encarregats i/o vigilants
 • Operadors de maquinària d'arrancada, carrega i vials
 • Performació, tall i voladura
 • Operadors de maquinària de transport
 • Operadors de manteniment mecànic i elèctric
 • Etc.

PIROTECNIA
Cursos de formacio professional per a venedors, transportistes i preparadors en magatzems de productes recreatiu pirotecnics, segons el nou Reglament d'Articles de Pirotecnia i Cartuxeria, RD 563/2010 de 7 de maig.

CONSTRUCCIÓ
Cursos de formació professional en prevenció de riscs laborals pels treballadors del sector de la construcció i del metall amb acreditació de la Fundació Laboral de la Construcció:

 • Aula permanent
 • Oficis
 • Recursos preventius
 • Obtenció de la TPC (Targeta Professional de la Construcció)
MITJANS I DISPONIBILITAT
 • Programes formatius adaptats a cada diferent cicle i tipologia d'empresa
 • Equips informàtics i audiovisuals (projector i pantalla) propis
 • Es facilita el material del curs en dossier per l'empresa
 • Possibilitat d'impartació a les dependències de les empreses, aula de formació a Manresa, Barcelona o indret a acordar
TRAMITACIÓ D'EXPEDIENTS I BONIFICACIONS
 • Gestió i tramitació de bonificacions a la Seguretat Social per la Fundació Tripartita
 • Homologació i acreditació de cursos per la Fundació Laboral de la Construcció
 • Acreditació de cursos per Industria Mines
MÉS INFORMACIÓ
Per a més informació envieu un correu a info@pina.cat.

 

Prudenci Comellas, 31 - 08242 MANRESA (Barcelona)
Tel. 938 750 710 - Fax 938 750 283 - Mòbil 608 798 630
info@pina.cat           www.pina.cat